STOWA Diginieuwsbrief 1 (2014)
Inhoud
Algemeen     Agenda     Watermozaïek     Deltaproof     Afvalwaterzuivering     Waterkwaliteit     Waterkeringen     Diversen    
Algemeen
Luc Kohsiek nieuwe voorzitter STOWA

Luc Kohsiek, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, is op vrijdag 13 december jl. officieel benoemd tot nieuwe voorzitter van STOWA. Hij volgt Hans Oosters op die in oktober 2013 aftrad als voorzitter. >Lees meer

STOWA.nl trekt steeds meer bezoekers

STOWA.nl is in 2013 ruim 66 duizend keer bezocht. Dat betekent een stijging ten opzichte van 2012 met bijna negen procent. Ook het aantal unieke bezoekers van de website nam toe, van 33 naar 37 duizend. >Lees meer

Agenda
13 februari, Waterinfodag

Op donderdag 13 februari vindt in Nieuwegein de Waterinfodag plaats, de jaarlijkse ontmoetings-, kennisdeling- en inspiratiedag over informatievoorziening in het waterbeheer. >Meer informatie en aanmelding

5 maart, Studiedag Doorbraakvrije dijken

STOWA/Deltaproof en Kennis voor Klimaat houden op 5 maart de studiedag ‘Doorbraakvrije dijken: wensdroom of maakbaar?’ Tijdens deze bijeenkomst presenteren wij de laatste stand van zaken rond de kennisontwikkeling op het gebied van doorbraakvrije dijken. Ook gaan we met de deelnemers in gesprek over de toekomstperspectieven van dit type dijk. >Meer informatie en aanmelding

20 maart, Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Van de nood een deugd maken. Dat is het thema van de elfde Kennisdag Inspectie Waterkeringen. Tijdens de kennisdag wordt uitgebreid stilgestaan bij recente hoogwatercalamiteiten in het buitenland: de nood. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt vervolgens getoond hoe je van de nood een deugd kunt maken. >Meer informatie en aanmelding

Wilt u aanwezig zijn als standhouder op de bedrijvenmarkt? Klik HIER.

10 april, Opening project Spaarwater

Op donderdagmiddag 10 april vindt de officiële opening plaats van het project Spaarwater. In het project worden op vier pilotlocaties in het Waddengebied proeven uitgevoerd met innovatieve oplossingen om verzilting van landbouwgrond tegen te gaan en zoetwatervoorraden te vergroten. STOWA ondersteunt Spaarwater, omdat het aansluit bij de kennisvragen rond zoetwaterbeschikbaarheid en klimaatadaptief regionaal waterbeheer. >Meer informatie en aanmelding

16 april, Platformbijeenkomst Nieuwe Sanitatie

De Koepelgroep Nieuwe Sanitatie van STOWA houdt op 16 april een platformbijeenkomst, met als thema 'Combineren van afvalwaterstromen, wie worden er beter van?' >Meer informatie en aanmelding

Watermozaïek
STOWA herijkt Watermozaïek samen met waterschappen

Op 20 maart a.s. vindt bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de derde bijeenkomst plaats van de STOWA Kennistour. Samen met waterschappers en vertegenwoordigers van de provincie die betrokken zijn bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, wordt tijdens de tour geïnventariseerd wat op dit moment de grootste kennisbehoeftes zijn bij het uitvoeren van de richtlijn. Dat geeft de komende periode richting aan het Watermozaïekprogramma van STOWA. >Lees meer

Nieuwsbrief PCLake & PCDitch verschenen

Onlangs verscheen de tweede nieuwsbrief van het kennisproject PCLake & PCDitch. PCLake en PCDitch zijn ecologische modellen die de processen beschrijven die bepalend zijn voor de waterkwaliteit in meren en sloten. In dit project worden drempels voor toepassing van de modellen weggenomen door het toetsen, verbeteren en ontsluiten van de modellen. >Lees de nieuwsbrief

Terugblik 'Beek- en rivierherstel over de grens'

Wat zijn de ervaringen met beek- en rivierherstel in het buitenland? Hoe vatten we de wetenschappelijke kennis hierover samen in praktische handvatten? Deze en vele andere vragen werden beantwoord op de bijeenkomst van het Europese onderzoeksproject REFORM, het Platform Beek- en Rivierherstel en STOWA, eind 2013. >Bekijk de videopresentaties en een uitgebreid verslag van de dag.

Bijzonder hoogleraar Piet Verdonschot onderzoekt veerkracht en weerstand beeksystemen

Onderzoeker Piet Verdonschot gaat op 1 juli aan de slag als bijzonder hoogleraar Wetland Restoration Ecology aan de Universiteit van Amsterdam. Verdonschot gaat zich bezig houden met vragen rond de ecologische veerkracht en weerstand van beeksystemen. STOWA gaat een deel van zijn onderzoeksprogramma financieren, met als doel het vinden van factoren die bepalend zijn voor het succes van beekherstel. >Lees meer

Deltaproof
Deltafacts krijgen internationaal navolging

Het consortium Climate KIC heeft recentelijk vijf Engelstalige Deltafacts uitgebracht. Daarmee heeft het door Deltaproof ontwikkelde concept internationaal navolging gekregen. Een mooi succes. Deltafacts zijn online kennisdossiers met een korte en krachtige samenvatting van de ‘state of the art' kennis over een bepaalde vraag aangaande klimaatverandering & waterbeheer. Kijk voor een compleet overzicht op Deltafacts.nl.

Nederlands-Franse samenwerking zoetwaterproject

In het mede door STOWA/Deltaproof gefinancierde project GO-FRESH onderzoeken enkele partijen w.o. Deltares de mogelijkheden voor zoetwateropslag in perioden van wateroverschot, voor gebruik in droge perioden. Hierbij worden ze geholpen door een vinding van het Franse bedrijf Imageau. Naar aanleiding van deze succesvolle samenwerking hebben beide partijen een samenwerkingsovereenkomst gesloten om oplossingen te vinden voor de dreigende zoetwaterschaarste. De ondertekening vond plaats in aanwezigheid van premier Rutte en president Hollande, op 20 januari jl. >Lees meer

Afvalwaterzuivering
Hoe ver ga je met nabehandelen effluent?

Onlangs hielden Waternet en STOWA een symposium over de (inter)nationale ontwikkelingen rond het vergaand (na)zuiveren van afvalwater. Dit tegen de achtergrond van nationale en Europese wet- en regelgeving ten aanzien van ecologische waterkwaliteit en de verwijdering van prioritaire stoffen uit afvalwater. >Lees een uitgebreid verslag van de dag

Waterinnovatieprijs voor project 'Alginaat uit korrelslib'

TU Delft, Royal HaskoningDHV, STOWA, De Stichtse Rijnlanden, Rijn & IJssel en Vallei & Veluwe hebben de Waterinnovatieprijs 2013 gewonnen met hun inzending ‘Terugwinnen en hergebruiken van alginaat uit korrelsib’. Alginaat is na fosfor en cellulose (wc papier) de derde waardevolle grondstof die uit afvalwater kan worden gewonnen. >Lees meer

Waterkwaliteit
Nieuwe versie Gemalenwijzer

STOWA heeft een nieuwe versie uitgebracht van de Gemalenwijzer. Het instrument geeft waterbeheerders praktische handvatten voor het meenemen van het criterium visvriendelijkheid bij nieuwbouw of renovatie van gemalen. Op basis van enkele invoergegevens - zoals capaciteit en opvoerhoogte - krijgt de gebruiker van het instrument een richtinggevend advies bij de selectie van het type opvoerwerk. >Lees meer

Waterkeringen
Muskusrattenonderzoek gestart

STOWA is praktijkonderzoek gestart naar de omvang van graverij door muskusratten en de invloed ervan op de veiligheid van waterkeringen. Met deze kennis kunnen in de toekomst uitspraken over de noodzaak van muskusrattenbestrijding beter worden onderbouwd. >Lees meer

Diversen
Meer weten over...

...het faalmechanisme piping? Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##