STOWA Diginieuwsbrief 9 (2014)
Inhoud
Uitgelicht     Agenda     Deltaproof     Watermozaïek/Waterkwaliteit     Afvalwaterzuivering     Waterbeheersing     Waterkeringen     Diversen    
Uitgelicht
Klimaatverandering? Doe er (zelf) iets aan!

Woont u in de stad en hebt u een eigen huis? Bent u in het bezit van een smartphone? Geeft u zowel om uw eigen wooncomfort als om het milieu? Download dan de Huisje Boompje Beter App. Deze, mede door STOWA gefinancierde en ontwikkelde app laat zien wat u kunt doen om uw directe woonomgeving aan te passen aan het veranderende klimaat. >Lees meer

Antibioticaresistentie en rwzi's: hoe zit het?

Deze zomer verscheen er op Nu.nl een opmerkelijk bericht. Rwzi's zouden volgens Engelse wetenschappers bijdragen aan het vergroten van antibioticaresistentie. Hoe zit dat? STOWA onderzoekscoördinator Afvalwaterketen Cora Uijterlinde legt het uit, op pagina 11 van de nieuwe STOWA ter Info. En ze vertelt wat STOWA zelf doet.

Het (ecologische) geheim van de poldersloot ontrafeld

Onlangs verscheen het boek 'Sloten. Ecologisch Functioneren en Beheer'. In deze uitgave leest u alles over de geschiedenis, maar ook over het (ecologisch) functioneren van een typisch Nederlands, uniek watertype: de poldersloot. De uitgave, mede mogelijk gemaakt door STOWA, is een onmisbare informatiebron voor (water)beheerders en beleidsmakers, biologen, studenten en liefhebbers van natuur en landschap. >Lees meer

Mission statement Klimaatactieve Stad gepresenteerd

Op donderdag 9 oktober jl. presenteerde bestuurslid Stefan Kuks van de Unie van Waterschappen het 'mission statement' van de Klimaatactieve Stad. KAS is een beweging van waterschappen die zich in samenwerking met gemeenten willen inzetten voor een stad die actief inspeelt op klimaatverandering. STOWA is samen met UvW één van de initiatiefnemers van KAS. >Download het mission statement van KAS

Agenda
2 december, Symposium kennisontwikkeling regenwater

Stichting RIONED, STOWA, Almere en Zuiderzeeland houden op 2 december in Almere een symposium over de resultaten van het onderzoek naar de bepalende factoren voor de kwaliteit van regenwater bij uitlaten van gescheiden rioolstelsels. >Meer informatie en aanmelding

11 december, Waterinnovatieconferentie 'WaterinnovatioNH'

Op donderdag 11 december organiseert de provincie Noord-Holland i.s.m. een groot aantal andere partijen de waterinnovatieconferentie ‘WaterinnovatioNH’. Tijdens de conferentie presenteren de organisatoren u de laatste innovaties op het gebied van duurzaam water(her)gebruik, bescherming tegen overstromingen, watertechnologie, governance en de financiering van innovaties. >Meer informatie en aanmelding

11 november, CoP Hermeandering Beken

Op 11 november a.s. is de CoP Hermeandering te gast bij Waterschap Peel en Maasvallei. De ochtend staat in het teken van het Handboek geomorfologisch beekherstel en River-Care. In de middag brengen de deelnemers een bezoek aan het Gelders-Niers kanaal. >Meer informatie en aanmelding

11 en 12 november, Cursus over analyse en diagnose van aquatische ecosystemen

De stichting PAO organiseert i.s.m. STOWA een cursus over de analyse en diagnose van aquatische ecosystemen, in het bijzonder stilstaande zoete wateren. >Meer informatie en aanmelding

18 november, Bijeenkomst over innovatieve drainagesystemen

In deze bijeenkomst inventariseren de deelnemers welke vormen van innovatieve drainage er op dit moment zijn en waar we nog tegen aanlopen bij de verdere ontwikkeling daarvan. Ook besteden we aandacht aan de vraag hoe instrumenten als de Waterwijzer Landbouw 'drainage als waterbeheermaatregel' mee kunnen nemen in hun modellering. >Meer informatie en aanmelding

27 november, Vissennetwerk over vismigratie in beken

Op donderdag 27 november houdt het Vissennetwerk een bijeenkomst over vismigratie in beken. Klik HIER voor meer informatie en aanmelding.

3 december, seminar 'De rwzi van de toekomst'

Bent u geïnteresseerd in een overzicht van opkomende, veelbelovende voorbehandelingstechnologieën om CZV en organische stof in te vangen voor een betere vergisting of voor het terugwinnen van grondstoffen? Reserveer dan woensdag 3 december 2014 in uw agenda voor het seminar: De rioolwaterzuivering van de toekomst. >Meer informatie en aanmelding

10 december, Workshop ‘Op weg naar een klimaatrobuuste effectvoorspelling voor natuur'

Welke kennis en tools zijn er beschikbaar voor water- en terreinbeheerders bij het nemen van maatregelen om de effecten op (droge) natuur goed te bepalen, ook bij het veranderende klimaat? Waar lopen betrokkenen daarbij tegen aan? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens het symposium 'Op weg naar een klimaatrobuuste effectvoorspelling natuur'. U bent van harte welkom. >Meer informatie en aanmelding
 

Deltaproof
Digitale landkaart Meerlaagsveiligheid

De afgelopen jaren hebben diverse partijen waaronder STOWA verkend wat de mogelijkheden zijn van het toepassen van meerlaagsveiligheid voor overstromingsrisicobeheersing. Er zijn diverse onderzoeken gedaan en er zijn instrumenten ontwikkeld. De opgedane inzichten zijn weergegeven op een digitale Landkaart Meerlaagsveiligheid. >Meer lezen

STOWA maakt werk van extreme hemelwateroverlast

Regen. Het kwam eind juli ineens met bakken uit de hemel. Enkele waterschappen moesten alle zeilen bijzetten om de schade door wateroverlast binnen de perken te houden. Is er sprake van een nieuwe vorm van hemelwateroverlast? En wat doet STOWA? Lees het op de voorpagina van de nieuwe STOWA ter Info.

Deltafacts voorzien in behoefte

Het Deltaprogramma heeft, in navolging van Deltaproof, een aantal Deltafacts gemaakt, waaronder 'Nieuwe normering waterveiligheid’. Ook zijn er diverse updates. Alle Deltafacts zijn beschikbaar op www.deltafacts.nl. Een aantal Deltafacts heeft STOWA inmiddels in het Engels laten vertalen. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt door waterschappers voor sessies in het buitenland, of om samen met internationale waterpartners een Interreg- of een Horzion 2020-voorstel maken. Hiermee voorzien ze duidelijk in een behoefte.

Watermozaïek/Waterkwaliteit
Hydrochip in Micropia

In Micropia, onderdeel van Artis, wordt de onzichtbare wereld van micro-organismen zichtbaar gemaakt voor een breed publiek. In de tentoonstelling is ook de Hydrochip te zien, die is ontwikkeld door Hollands Noorderkwartier, STOWA, TNO, Vitens en Waternet. Deze chip kan relatief snel en kostenefficiënt belangrijke soorten kiezelalgen in watermonsters identificeren, als alternatief voor de traditionele, kostbare en tijdrovende meting van de waterkwaliteit. >Lees meer

Inspirerende themadag over waterbalansen en waterkwaliteit

Op donderdag 18 september jl. hield de Adviesgroep Watersysteemanalyse van STOWA een inspirerende themadag over waterbalansen en waterkwaliteit. De dag vormde tevens de start van een Community of Practice Waterkwaliteit. >Klik hier voor het verslag en de presentaties van de dag

Klik HIER als u meer wilt weten over wat de Adviesgroep Watersysteemanalyse is en doet.

Afvalwaterzuivering
Nereda® wint Muelheim Water Award 2014

Het Nationaal Nereda Ontwikkelingsprogramma NNOP, waar STOWA deel van uitmaakt, heeft onlangs in Duitsland de Muelheim Water Award 2014 gewonnen, voor de ontwikkeling van de duurzame afvalwaterzuiveringstechnologie Nereda®. De technologie wordt gekenmerkt door hoge zuiveringsrendementen, weinig ruimtebeslag (voor bezinking) en relatief lage energiekosten. Foto: De prijswinnaars>Lees meer

Wat zit er in ons afvalwater? Watson weet het antwoord

Waterbeheerders verzamelen al lange tijd gegevens over medicijnresten, hormonen en andere 'microverontreinigingen' in het afvalwater. Deze worden gebundeld en ontsloten in de Watson database. De database bevat een schat aan informatie over de concentraties microverontreinigingen in het inkomende en gezuiverde afvalwater. Hij is sinds kort als webapplicatie te raadplegen. Een recent verschenen brochure licht de database, de webapplicatie en de toepassing ervan toe. >Lees meer

Waterbeheersing
Naar een doelmatige aanpak van de Wateropgave Wateroverlast

Op 11 september jl. was er een  symposium over een doelmatige aanpak van de Wateropgave Wateroverlast. Daarbij werd uitgebreid stil gestaan bij de kwaliteit van de hierbij gehanteerde modellen, kosteneffectiviteit, nauwkeurigheid en onzekerheid. >Bekijk het verslag en de presentaties van de dag

Waterkeringen
Veldproef zettingsvloeiing afgerond

Begin oktober is de veldproef zettingsvloeiing van FloodControl IJkdijk afgerond. Tien proefdagen lang zijn op de plaat van Walsoorden (foto) in de Westerschelde meerdere zettingsvloeiingen waargenomen en vastgelegd met sensoren en andere meetapparatuur. Daarmee is veel nieuwe kennis verkregen over dit fenomeen. Zettingsvloeiing, ook plaat- of dijkval genoemd, komt regelmatig voor in sommige delen van Nederland en kan de veiligheid van dijken bedreigen. >Lees meer

Stresstest Veenkaden

Hoe sterk zijn veenkaden nu werkelijk? Het is een vraag waarop waterkeringbeheerders dolgraag het antwoord willen weten. Een voorgenomen ontpoldering in het beheersgebied van Rijnland biedt een fantastische kans dat uit te zoeken. Diverse Hoogheemraadschappen, provincies, STOWA en enkele andere partijen zorgen met elkaar voor het benodigde geld. Iedereen is enthousiast. U leest er alles over op pagina 7 van de nieuwe STOWA ter Info.

Nieuw: discussieplatform Toetsing Waterveiligheid

STOWA is een nieuw discussieplatform gestart waarop waterkeringbeheerders kennis en kunde over toetsing en data-uitwisseling met elkaar kunnen delen. U kunt zich voor dit platform aanmelden via uw STOWA-account  - Mijn profiel - rechtsboven op de homepage van stowa.nl. Kijk onder Mijn STOWA. Heeft u nog geen account, dan moet u eerst even een account aanmaken.

Diversen
De Hydrotheek: meer weten over...

...wateroverlast in de stad? Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##