STOWA Diginieuwsbrief 4 (2015)
Inhoud
Uitgelicht     Agenda     Watermozaïek/Waterkwaliteit     Waterketen      Diversen    
Uitgelicht
NKWK: Wereldkampioen Deltamanagement worden

In Bussum vond onlangs de officiële aftrap plaats van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK). In het programma zetten overheden, kennisinstellingen en bedrijven een volgende stap om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Daarvoor zijn praktisch toepasbare, innoverende en vernieuwende oplossingen nodig. De lat ligt hoog: wereldkampioen Deltamanagement worden. De aftrap was met meer dan 450 deelnemers in ieder geval veelbelovend. Headerfoto: Deltacommissaris Wim Kuijken bij de start van het NKWK. Maartje Strijbis >Lees het verslag van de dag

IPCC-rapporten handzaam samengevat en vertaald naar Nederlandse situatie

KNMI en PBL hebben onlangs de recente IPCC-rapporten samengevat in een Nederlandstalige, handzame en overzichtelijke publicatie, waarbij tevens de gevolgen voor Nederland aan bod komen. Het resultaat: ‘Klimaatverandering. Samenvatting van het vijfde IPCC-assessment en een vertaling naar Nederland’. >Lees meer

>Download HIER het rapport

Hoe verder met het NHI?

Op 30 maart jl. werd een symposium gehouden over de verdere ontwikkeling van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium NHI. De ambitie is om in 2018 over een volledig operationeel en goed ontsloten hydrologisch instrumentarium te beschikken waarmee zowel regionaal als nationaal hydrologische modellen kunnen worden opgesteld. >Lees meer

Agenda
19 en 20 mei, Cursus Natuurvriendelijke oevers

Stichting Post Academisch Onderwijs organiseert op 19 en 20 mei a.s. de cursus ‘Natuurvriendelijke oevers’. Dit gebeurt mede op basis van kennis die STOWA de afgelopen jaren hierover heeft laten ontwikkelen. Tijdens de cursus is er ook aandacht voor de STOWA-publicatie Handreiking natuurvriendelijke oevers. Een standplaatsbenadering>Meer informatie en aanmelding

20 mei, Afsluiting INNERS-project: 'Energie uit afvalwater: de koudwatervrees voorbij?'

Op 20 mei wordt in Raalte het Europese waterketenproject INNERS afgerond. INNERS staat voor INNovative Energy Recovery Strategies in the urban water cycle. Om dit moment te vieren, is een gevarieerd programma samengesteld waarin de Nederlandse projectpartners de behaalde resultaten en lessons learned graag met u delen. Ook kunt u een kijkje nemen bij het zwembad in Raalte. Hier wordt met warmte uit gezuiverd afvalwater het zwemwater verwarmd. >Meer informatie en aanmelding

20-22 mei, Driedaags werkbezoek aan 'klimaatactieve stad' Hamburg

Hamburg staat bekend als stad van floodproof bouwen en meerlaagsveiligheid. Daarnaast wordt in deze Noord-Duitse stad veel aandacht besteed aan klimaatadaptie en klimaatmitigatie. Tijdens deze driedaagse brengen we werkbezoeken aan vernieuwende projecten op deze terreinen. Dit alles ter lering en inspiratie voor uw eigen werk. >Meer informatie en aanmelding

26 mei, Afvalwaterketensymposium 2015

Op dinsdag 26 mei organiseren STOWA en Stichting RIONED voor de achtste keer het jaarlijkse Afvalwaterketensymposium. De dag geeft in een aantal presentaties een boeiend overzicht van actuele afvalwaterketenthema's, waaronder assetmanagement, de energie- en grondstoffenfabriek, slibverwerking en sturen op waterkwaliteit. >Meer informatie en aanmelding

28 mei, Landelijke Kennisdag Regionale Keringen

Tijdens de zevende landelijke Kennisdag Regionale Keringen brengen we u op de hoogte van de nieuwste inzichten op het gebied van regionale keringen. Dit jaar is er speciale aandacht voor de oplevering van het eindproduct van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen: de nieuwe leidraad voor het toetsen van de veiligheid van regionale waterkeringen. >Meer informatie en aanmelding

3 juni, CoP Beheer & Onderhoud over maaibeheer

De wijze waarop maaibeheer wordt uitgevoerd, kan grote invloed hebben op beheerskosten, de doorvoer, de waterkwaliteit en de ecologie. Hoe zit dat precies en welke ervaringen hebben waterschappers met aangepast maaibeheer? In de allereerste bijeenkomst van de Community of Practice Beheer & Onderhoud komt het allemaal aan bod. >Meer informatie en aanmelding

9-10 juni, Tweedaagse workshop 'Dynamisch Kustbeheer'

STOWA en Rijkswaterstaat organiseren op 9 en 10 juni op Texel een tweedaagse workshop over dynamisch kustbeheer in relatie tot zee-invloeden (kwelders en slufters) en duinaangroei. In dat verband brengen de deelnemers onder meer een bezoek aan de Slufter en de Hors. >Meer informatie en aanmelding

22-24 juni, Internationale conferentie over vismigratie

Van 22 tot en met 24 Juni 2015 is Nederland gastheer van een unieke, internationale conferentie over vismigratie. Een keur aan internationale sprekers laat u kennismaken met de laatste ontwikkelingen op dit gebied en spreekt over het belang van vrije migratieroutes. >Meer informatie over de conferentie

27 juni t/m 2 juli Slotconferentie EU-project REFORM en Summer School

Van 30 juni tot en met 2 juli vindt in Wageningen de slotconferentie plaats van het EU project REFORM. Binnen dit project is de afgelopen vier jaar kennis vergaard en ontsloten over de wijze waarop de effectiviteit van beekherstel kan worden vergroot. STOWA heeft geparticipeerd in dit project. >Meer informatie en aanmelding

Voorafgaand aan de conferentie wordt een summer school gehouden, voor studenten en jonge onderzoekers, maar ook voor specialisten van waterbeheerders. Naast een dag met vooral theorie (onderzoeksresultaten van het REFORM-project) zijn er veldbezoeken en zal geoefend worden met het opstellen van beek- en rivierherstelplannen. >Meer informatie en aanmelding

1 juli, Slibsymposium

Op 1 juli  wordt er een symposium gehouden over de ontwikkelingen op het gebied van slibverwerking. Noteer deze dag alvast in uw agenda. Meer informatie volgt binnenkort op stowa.nl | Agenda.

30 juni t/m 2 juli, slotconferentie REFORM

Van 30 juni tot en met 2 juli 2015 vindt in het Hof van Wageningen de slotconferentie plaats van het EU-project REFORM - REstoring rivers FOR effective catchment Management. In dit project  is de afgelopen vier jaar veel kennis vergaard en ontsloten over de wijze waarop de effectiviteit van beekherstel kan worden vergroot. >Meer informatie en aanmelding

2 juli, Seminar over effecten van het verder ontharden drinkwater

STOWA en KWR houden op 2 juli een seminar over de gevolgen van het (verder) ontharden van ons drinkwater voor consumenten, drinkwater- en afvalwaterbedrijven, wasmiddelenproducenten en wasmachinefabrikanten. Welke effecten heeft dit bijvoorbeeld op het milieu, klantcommunicatie, communicatiestrategieën en duurzaam gedrag? >Meer informatie en aanmelding

Watermozaïek/Waterkwaliteit
Geslaagde netwerkdag HBO-onderwijs en aquatische ecologie

Sluit het HBO op het gebied van aquatische ecologie aan op het werkveld? Waar heeft het werkveld behoefte aan als het om HBO-ers gaat, en waar ligt de kracht van de HBO-er? Deze vragen stonden centraal op de netwerkdag die op 16 april georganiseerd was door STOWA, WEW, KNNV en CAH Vilentum. >Lees meer

Waterketen
Verschenen: Nieuwe Sanitatie Noorderhoek, Sneek. Deelonderzoeken en overkoepelend eindrapport

In de wijk Noorderhoek in Sneek is een volledig nieuw concept voor de inzameling, transport en verwerking van afvalwater en groente- en fruitafval (GF) ontwikkeld, in bedrijf genomen en getest (Waterschoon). Het decentrale systeem is ontworpen voor ruim 550 inwoners. Gedurende 2,5 jaar is het project gemonitord en bemonsterd, om een goede basis te creëren voor een brede evaluatie van het concept. De resultaten van dit onderzoek en alle deelonderzoeken zijn nu vervat in een rapport. >Download het rapport

Verschenen: Groene daken nader beschouwd

Met deze brochure zetten STOWA en Stichting RIONED een stap naar het eenduidig omschrijven van de functionele eisen aan groen-blauwe daken, geredeneerd vanuit het waterbeheer. Hiermee kunnen groen-blauwe daken een volwaardige positie in de stedelijke inrichting krijgen en onderdeel worden van klimaatadaptieve maatregelen die de stad weerbaar maken tegen extreme buien en lange periodes van droogte. >Meer informatie en download

Bijeenkomst nieuwe sanitatie: gebruik openbare ruimte voor verwerken afvalwater en hemelwater

Op 15 april jl. vond in de Observant in Amersfoort de twaalfde Platformdag Nieuwe Sanitatie plaats. Het onderwerp was de rol die de openbare ruimte in de stad zou kunnen spelen bij het hergebruik van afvalwater en bij een ontwikkeling naar een circulaire economie. >Lees het verslag van de middag en bekijk de presentaties

Diversen
Meer weten over slootonderhoud?

Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##