STOWA Diginieuwsbrief 5 (2017)
Inhoud
Uitgelicht     Agenda     Klimaat & Water     Energie- en Grondstoffenfabriek     Watermozaïek/Waterkwaliteit     Waterketen      Diversen    
Uitgelicht
Zoet-zouttweedaagse: afnemende zoetwaterbeschikbaarheid en toenemende verzilting mondiale opgaven

De afnemende zoetwaterbeschikbaarheid en (versneld) toenemende verzilting stellen niet alleen Nederland voor grote opgaven. Ook wereldwijd heeft het grote gevolgen, onder meer voor de voedselvoorziening. Dat bleek tijdens de derde Zoet-zouttweedaagse, op 8 en 9 mei 2017 in Wageningen. >Lees een uitgebreid verslag

Deelnemers tevreden over INNW-opleidingen

In de afgelopen maanden hebben ruim 125 keringbeheerders en adviseurs zich bekwaamd in de ins and outs van het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI). Zij volgden cursussen binnen het opleidingsprogramma ‘Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid (INNW)’. Benieuwd naar hun ervaringen? Klik HIER.

 >Bekijk alle komende cursussen en data

Agenda
Agenda Overzicht

Klik HIER om alle agenda items te bekijken.

7 juni, Symposium ‘Verslingerd aan beken: van intrekgebied tot stromend water'

Op woensdagmiddag 7 juni wordt het Handboek 'Ecohydrologische Systeemanalyse in Beekdallandschappen' gepresenteerd. Tijdens deze middag lichten we een aantal instrumenten uit het handboek nader toe. Ook gaan we kijken bij een mooi voorbeeld van beekdalherstel in de Regge. >Meer informatie en aanmelding

8 juni, Kennisdag Regionale Keringen

Op 8 juni 2017 vindt de jaarlijkse Kennisdag Regionale Keringen plaats. Tijdens de dag delen wij nieuwe kennis en inzichten met u over het op orde brengen en houden van regionale keringen in Nederland. >Meer informatie en aanmelding

8 juni 2016, Studiedag 'Hoe ontstenen we de stad?'

Hoe krijg je burgers zover dat ze hun tuin vergroenen en daarmee bijdragen aan het verminderen van stedelijke wateroverlast? Kom inspiratie opdoen tijdens deze speciale studiedag! >Meer informatie en aanmelding

13 en 20 juni, Cursus 'Dijkinformatie voor beheer en versterken'

Tijdens deze cursus leert u hoe u metingen en informatiesystemen kunt inzetten bij dijkversterking en in de verschillende fasen van het dijkbeheer. Zo kunt u uw handelingsperspectief verbeteren en kostenefficiënter werken. >Meer informatie en aanmelding

14 juni, Symposium 'CSI onder water. Toepassen van eDNA in het waterbeheer'

Environmental DNA (eDNA) in het waterbeheer. Het klinkt als een ver-van-mijn-bedshow. Maar het is veel dichterbij dan u denkt. Tijdens dit symposium leert u alles over de toepassingen en potenties van veelbelovende eDNA-technieken. Bijvoorbeeld voor soortendetectie, het maken van voedselwebanalyses, muskusrattenbestrijding en het monitoren van de zwemwaterkwaliteit. >Meer informatie en aanmelding

15 juni, CoP Meten en Monitoren Groenblauwe daken

Op 15 juni vindt een bijeenkomst plaats van de Community of Practice 'Meten en Monitoren Groenblauwe daken'. >Meer informatie en aanmelding

20 juni, Bijeenkomst 'Hoe ver gaan we ons watersysteembeheer automatiseren?'

De kerngroep Operationele Sturing, onderdeel van de Adviesgroep Watersysteemanalyse van STOWA, houdt op 20 juni een bijeenkomst over vergaande automatisering van het watersysteembeheer. >Meer informatie en aanmelding

21 juni, Kennisdag Zoetwater

Tijdens de kennisdag Zoetwater worden de resultaten gepresenteerd van kennisontwikkeling voor het Deltaprogramma Zoetwater. Ook willen we met elkaar kennisleemten signaleren, voor de actualisering van de Kennisagenda Zoetwater. >Meer informatie en aanmelding

29 juni, Waterwijzerdag

Een groot aantal partijen werkt hard aan vernieuwing en verbetering van instrumenten om inzicht te krijgen in de effecten van veranderend waterbeheer op landbouw en natuur. Dat gebeurt onder de titels 'Waterwijzer Landbouw' en 'Waterwijzer Natuur'. Tijdens de Waterwijzerdag op 29 juni a.s. brengen we u op de hoogte van deze Waterwijzers: wat zijn het voor instrumenten en wat kun je er precies mee? >Meer informatie en aanmelding

Klimaat & Water
GO FRESH: oplopende zoetwatertekorten bestrijden met ondergrondse wateropslag

De beschikbaarheid van zoet water wordt door klimaatverandering steeds minder vanzelfsprekend. In het project GO FRESH worden in Zeeland al sinds 2012 proeven uitgevoerd om de zoetwaterbeschikbaarheid voor de landbouw te waarborgen. Dat gebeurt door wateroverschotten in natte perioden in de bodem op te slaan en daar in droge perioden van te profiteren. >Lees meer

MeteoBase vernieuwd

STOWA heeft MeteoBase uitgebreid met nieuwe neerslaggegevens en nieuwe functionaliteiten. MeteoBase is dé online plek voor historische neerslag- en verdampingsgegevens in Nederland. >Lees meer

Kennisprogramma Lumbricus officieel van start

Op 11 mei jl. vond de officiële start plaats van het kennisprogramma Lumbricus. Met een hand vol verf zette elk van de samenwerkingspartners een handdruk en verzegelde daarmee de belofte om van het programma een succes te maken. >Lees meer

Verschenen: Kennis over indirecte nat- en droogteschade bij gras en maïs voor Waterwijzer Landbouw

Droogteschade, zoutschade en natschade aan landbouwgewassen zijn te relateren aan de waterhuishoudkundige toestand. Deze schade kan direct of indirect optreden. In deze studie is de kennis over indirecte schade bij gras en maïs geactualiseerd en geschikt gemaakt voor opname in de schadeberekening van de Waterwijzer Landbouw. >Meer informatie en download

Energie- en Grondstoffenfabriek
Onderzoek naar mogelijke neveneffecten thermische druk hydrolyse

STOWA draagt bij aan onderzoek naar (de effecten van) eventuele moeilijk afbreekbare en toxische stoffen die worden gevormd tijdens het voorbehandelen van actief slib via thermische druk hydrolyse (TDH) om een hogere biogasproductie te bewerkstelligen. >Lees meer

Watermozaïek/Waterkwaliteit
Verschenen: Handboek ecohydrologische systeemanalyse beekdallandschappen

Het Handboek ecohydrologische systeemanalyse beekdallandschappen ondersteunt waterbeheerders bij het maken van een goede systeemanalyse van een stroomgebied, ten behoeve van ecologisch herstel. Het Handboek is een uitgave van OBN en STOWA. >Meer informatie en download

Waterketen
Tal van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van nieuwe sanitatie

Onlangs schetste Bjartur Swart (STOWA) tijdens een platformbijeenkomst Nieuwe Sanitatie de ontwikkelingen op dit gebied tot nu toe. Hij constateerde dat de tijd van pilots en demonstraties inmiddels voorbij is. Er wordt serieus over implementatie nagedacht. Er is een grote verscheidenheid aan projecten, zowel qua schaal als qua doelstelling en toegepaste technieken. Meer weten? >Lees het verslag van deze dag

Diversen
Recent verschenen publicaties
Meer weten over…environmental DNA?

Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
033 4603200
stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##