STOWA Diginieuwsbrief 6 (2017)
Inhoud
Uitgelicht     Agenda     Waterkeringen     Klimaat & Water     Afvalwaterzuivering     Watermozaïek/Waterkwaliteit     Diversen    
Uitgelicht
Energie uit zon, wind én water om energieambities waar te maken

De Nederlandse waterschappen hebben de ambitie om in 2050 energiezelfvoorzienend te zijn. Daarvoor zijn ze druk op zoek naar mogelijkheden om zelf (schone) energie op te wekken uit zon, wind én water. Onlangs zaten op initiatief van STOWA i.s.m. Isle Utilities waterschappers en marktpartijen hiervoor met elkaar om tafel. Bedrijven kregen de gelegenheid nieuwe technologie te presenteren in een zogenoemde TAG-sessie. Waterschappers konden hierop reageren.

>Bekijk korte presentaties op video
>Download de presentaties

eDNA in het waterbeheer: de monitoring van de toekomst?

Planten en dieren laten in hun omgeving allemaal DNA-sporen achter. Dit heet environmental DNA, of eDNA. Met nieuwe technieken kan dit DNA steeds beter worden gedetecteerd. Dat biedt volgens insiders veel kansen om goedkoper, sneller en beter te monitoren. Betekent dat het einde van het schepnet, en het begin van metabarcoding en qPCR? Dat zou zo maar kunnen. Maar voordat het zover is, moet er nog wel het een en ander gebeuren, zo bleek tijdens een symposium over eDNA in het waterbeheer.

>Lees een uitgebreid verslag van de dag
>Bekijk de presentaties

Agenda
Agenda overzicht

Klik HIER om alle agenda items te bekijken.

14 september, Symposium Slibontwatering

Slibontwatering. Wat zijn de succesverhalen? Wat werkt wel, wat niet? Wat is de technologische stand van zaken? Wat kunnen we van elkaar leren en hoe kunnen we elkaar inspireren? Kom voor het antwoord op deze vragen naar het Symposium Slibontwatering, op 14 september a.s. >Meer informatie en aanmelding

19 september, CoP Meten en monitoren groenblauwe daken

Op 19 september vindt een bijeenkomst plaats van de Community of Practice Meten en monitoren groenblauwe daken. In deze CoP delen waterschappen en gemeenten kennis en ervaringen op dit gebied. >Meer informatie en aanmelding

10 oktober, Jubileumbijeenkomst CoP Hermeandering 'Wat recht is, moet krom'

In 1997 werd de CoP Hermeandering opgericht. Aanleiding waren de vele praktijkvragen over hermeandering: hoe zit het met zandtransport, met de stabiliteit van de beek en wat is een goed ontwerp? Tien jaar na de oprichting kijken we terug. Zijn alle kennisvragen beantwoord, wat zijn de resultaten van de ledenenquête, en niet onbelangrijk: wat wordt de volgende stap? >Meer informatie en aanmelding

Waterkeringen
INNW-cursussen na de zomer

Begin september starten de eerste nieuwe cursussen weer voor de Nieuwe Normering Waterveiligheid: Bekledingen (5-9), Basiskennis WBI en de nieuwe normering (11-9), Geotechniek (13-9) en Databeheer (20-9). Andere cursussen volgen snel daarna. Kijk voor het volledige overzicht op opleidingen.stowa.nl.

Goede regionale veiligheid wordt steeds belangrijker gevonden

Op 8 juni 2017 vond in het provinciehuis in Haarlem de jaarlijkse Kennisdag Regionale Keringen plaats. Het belang van een goede regionale waterveiligheid wordt - met een nieuwe toetsronde in aantocht - steeds dringender gevoeld, zo bleek tijdens deze dag. >Lees het verslag van deze dag

Het regent, maar de dijken zijn nog droog...

Het regent en miezert nu, maar het zal niemand zijn ontgaan: het was de afgelopen weken warm en droog. Voor waterschappen hebben droogte en hitte een extra dimensie. Het beetje regen van nu lost dit (nog) niet op. Volgende week is het weer droog. Hoe staan onze dijken erbij in deze droge periode? Hoelang gaat de droogte nog duren? En moeten we als waterschap extra maatregelen nemen? Meer hierover in de recente nieuwsbrief van het programma Professionaliseren Inspecties Waterkeringen (PIW).  >Lees meer

Klimaat & Water
Hoe krijgen we meer grip op wateroverlast?

De afgelopen jaren lijkt het aantal gevallen van extreme neerslag en bijkomende wateroverlast sterk toe te nemen. Is dat ook echt zo, en zo ja: wat doen we om daar meer grip op te krijgen? Lees voor het antwoord het verslag van het symposium 'Grip op wateroverlast, op 1 juni jl. in Amersfoort.

Hoe ontstenen we de stad?

Op 8 juni vond een studiedag plaats over het ontstenen van de stad. Zo’n honderd deelnemers kregen in presentaties en workshops veel informatie over de mogelijkheden om burgers en bedrijven te inspireren en te ondersteunen bij het klimaatbestendig maken van hun woon-, werk- en leefomgeving. >Lees een uitgebreid verslag van de dag, inclusief doorlinkopties

Afvalwaterzuivering
Verschenen: Nereda®: succesvolle Nederlandse ontwikkeling van een (...) zuiveringstechnologie

Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van de Nereda®-technologie vanaf 2003 tot heden. Daarbij is de inhoud van eerdere STOWA-rapporten samengevat, aangevuld met de praktijkervaringen en onderzoeksresultaten van alle in bedrijf zijnde Nederlandse communale Nereda®-installaties. >Meer informatie en download
 

Watermozaïek/Waterkwaliteit
Wat heb je nodig voor een watersysteemanalyse voor stilstaande wateren?

Voor het maken van watersysteemanalyses voor stilstaande wateren met behulp van de ecologische sleutelfactoren hebben waterbeheerders de nodige input nodig. STOWA heeft - vooruitlopend op een volledige publicatie met toelichting - alvast een excel-overzicht uitgebracht waarin per sleutelfactor wordt aangegeven welke inputparameters nodig zijn. Het zijn er in totaal ongeveer 130. U kunt het overzicht HIER downloaden.

Diversen
Overzicht recent verschenen publicaties
Water Matters #5 verschenen

Onlangs verscheen de vijfde editie van Water Matters, het kennismagazine van vakblad H20. De uitgave bevat toegepast-wetenschappelijke artikelen die tal van nieuwe inzichten geven voor het waterbeheer. De uitgave wordt mede mogelijk gemaakt door STOWA. >Download Water Matters #5

Meer weten over…blauwalgen?

Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
033 4603200
stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##