STOWA Diginieuwsbrief 7 (2017)
Inhoud
Uitgelicht     Agenda     Waterkeringen     Klimaat & Water     Diversen    
Uitgelicht
Primeur: e-learning module voor opstellen waterbalans

De ASWA-kerngroep Waterkwaliteit van STOWA heeft samen met Waternet, Witteveen+Bos en IntoLearning een speciale e-learning module ontwikkeld voor het opstellen van een waterbalans: 'Waterstromen in beeld'. Het is voor het eerst dat STOWA e-learning inzet voor het verspreiden en implementeren van nieuwe kennis en vaardigheden. >Meer informatie en toegang aanvragen tot e-learning module

Hoe kun je zwemmersjeuk beter voorspellen en bestrijden?

Zes waterschappen, enkele recreatieondernemers en STOWA hebben onderzoek laten uitvoeren naar het optreden van zwemmersjeuk. Er werd onder meer gekeken of er een verband bestaat tussen bepaalde weercondities en het optreden van deze kwaal. Als dat kan worden gevonden, kan er een betere risico-inschatting worden gemaakt en kunnen waterschappen deze veelvoorkomende kwaal bij zwemmers effectiever bestrijden. De uitkomsten waren hoopgevend. >Lees meer

Tuintjes onttegelen: burgers dwingen of verleiden?

Hoe krijg je burgers zover om hun tuinen te onttegelen en een bijdrage te leveren aan een klimaatbestendige stad? Dwingen of verleiden? STOWA en RIONED wijdden er onlangs een hele dag aan. Op de dag lichtten diverse gemeenten hun eigen aanpak toe. >Download een uitgebreid verslag

Agenda
Agenda Overzicht

Klik HIER om alle Agenda items te bekijken.

14 september, Symposium Slibontwatering

Slibontwatering. Wat zijn de succesverhalen? Wat werkt wel, wat niet? Wat is de technologische stand van zaken? Wat kunnen we van elkaar leren en hoe kunnen we elkaar inspireren? Kom voor het antwoord op deze vragen naar het symposium Slibontwatering, op 14 september a.s. >Meer informatie en aanmelding

19 september, CoP Meten en monitoren groenblauwe daken

Op 19 september vindt een bijeenkomst plaats van de Community of Practice Meten en Monitoren Groenblauwe daken. In de CoP delen waterschappen en gemeenten kennis en ervaringen op het gebied van meten en monitoren aan groenblauwe daken. >Meer informatie en aanmelding

21 september, Symposium 'Ruimte voor de beek. Kansen voor integraal beekherstel (...)'

Op 21 september organiseert Het Platform Beek- en Rivierherstel van STOWA het symposium ‘Kansen voor integraal beekherstel’. De nieuwe Omgevingswet biedt kansen voor zo'n integrale aanpak. >Meer informatie en aanmelding

28 september, Platformdag Nieuwe Sanitatie, thema: gezondheid

Tijdens deze platformdag Nieuwe Sanitatie proberen we een realistisch beeld te schetsen van de gezondheidsrisico’s van conventionele sanitatiesystemen en hoe dat kan veranderen met de komst van decentrale systemen. Dat doen we onder meer aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden. >Meer informatie en aanmelding

4 oktober, Dier-en-dijkendag

Hoe kun je als dijkbeheerder omgaan met dieren op en in dijken? Moet je mollen (nog) bestrijden in je waterkering? Wat is de invloed van muizen op kades? Zijn bloemrijke dijken nuttig voor bijen en hoe kan ik die realiseren? Op Werelddierendag kunt u samen met STOWA uw kennis verdiepen over de relatie tussen dieren en dijken. >Meer informatie en aanmelding

4, 5 en 10 oktober, Cursus 'Natuurvriendelijke oevers'

In deze cursus leert u alles over het ontwerpen, beheren en onderhouden van natuurvriendelijke oevers, afgestemd op de doelen en functies die ze moeten vervullen. >Meer informatie en aanmelding

5 en 6 oktober Cursus 'Blauwalgen en waterbeheer'

Deze praktische cursus geeft u een uitstekende basis voor het aanpakken van uw specifieke blauwalgenproblemen. >Meer informatie en aanmelding

12 oktober, Symposium 'Stedelijk water: brandstof voor de moderne stad'

Stedelijk afvalwater is een belangrijke drager van zowel energie als grondstoffen en kan daarom bijdragen aan het bereiken van circulaire doelstellingen. Tijdens de bijeenkomst bespreken we het onderwerp vanuit diverse invalshoeken. >Meer informatie en aanmelding

9, 12 en 19 oktober, veldcursussen toepassing Handboek ecohydrologische systeemanalyse

Op 9, 12 en 19 oktober vinden er in respectievelijk oost, noord en zuid Nederland veldcursussen plaats over het gebruik van het Handboek ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen. Voor meer informatie, klik op:

25 oktober e.v., Grasdagen

In het nieuwe beoordelingsintrumentarium WBI 2017 staan voorschriften voor het beoordelen van de kwaliteit van de grasbekleding. Tijdens een nieuwe ronde Grasdagen van STOWA gaan we in diverse delen van het land aan de slag met deze beoordeling en leert u hoe u zo'n beoordeling moet uitvoeren. Voor meer informatie, klik op:

26 oktober, Nationale Sluizendag

Op donderdag 26 oktober organiseert Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland voor de elfde keer de Nationale Sluizendag. Deze dag wordt gecombineerd met de viering van het vijftigjarig bestaan van de Volkeraksluizen. Bereid u voor op een verrassend programma met boeiende sprekers! >Meer informatie en aanmelding

30 november, symposium over remote sensing voor het waterbeheer

Op 30 november vindt er een symposium plaats over remote sensing voor het waterbeheer. Noteer deze dag alvast in uw agenda.

Waterkeringen
Projectoverstijgende Verkenning Kabels & Leidingen van start

Op 22 augustus jl. ging de Project Overstijgende Verkenning (POV) 'Kabels & Leidingen' van start. Het voornaamste doel is te zorgen dat kabels en leidingen zorgvuldig, toekomstbestendig en veilig worden ingepast in waterkeringen en bij dijkversterkingen. Dat verkort de doorlooptijd van dijkversterkingen en het vermindert de kosten aanzienlijk. >Lees meer

Nieuwe cursussen opleidingsprogramma 'Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid'

In september starten vijf nieuwe cursussen in het kader van het opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid (INNW). U kunt zich daarvoor nu aanmelden.

05 september, Cursus Bekledingen
13 september, Cursus Geotechniek
20 september, Cursus Databeheer WBI en de nieuwe normering
21 september, Cursus Riskeer leert je meer over kansen

Ga voor een compleet overzicht naar de speciale opleidingssite van INNW.

Klimaat & Water
Update Database Regenwater

STOWA heeft een update uitgebracht van de Database Regenwater, met geactualiseerde gegevens over de kwaliteit van afstromend hemelwater. De database is een handig en nuttig hulmiddel bij het beoordelen van regenwaterprojecten, en nodigt uit tot discussie over belangrijke vragen als: afkoppelen en zuiveren van hemelwater, ja of nee? >Naar de Database Regenwater

Kennisprogramma 'Klimaat, Water en Bodemdaling' online

Eind vorig jaar ging het kennisprogramma ‘Klimaat, Water en Bodemdaling’ (KWB) van start. De financiers  - de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, STOWA en het Platform Slappe Bodem - willen met het kennisprogramma oplossingen bieden om de veengebieden van Nederland leefbaar, veilig en betaalbaar te houden. Inmiddels is er een website met alle relevante informatie over het programma. >Naar de website

Waterwijzers Landbouw en Natuur bijna operationeel

Een groot aantal partijen werkt aan nieuwe en verbeterde methoden om de effecten van veranderingen in de waterhuishouding op landbouw(opbrengsten) en natuur in beeld te brengen. Dat gebeurt onder de namen Waterwijzer Landbouw (WWL) en Waterwijzer Natuur (WWN). Maar wat zijn het voor instrumenten, hoe werken ze en wat kun je er precies mee? Tijdens een speciale Waterwijzerdag op 29 juni jl. kregen de aanwezigen antwoorden op deze vragen. Ook vertelden gebruikers over hun eerste ervaringen met de instrumenten, die binnenkort operationeel zijn.

>Lees het verslag van de Waterwijzerdag
>Bekijk de presentaties

Diversen
Overzicht recent verschenen publicaties
Meer weten over…neerslagstatistieken?

Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
033 4603200
stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##