STOWA Diginieuwsbrief 10 (2017)

Inhoud
Uitgelicht     Agenda     Waterkeringen     Klimaat & Water     Afvalwaterzuivering     Energie- en Grondstoffenfabriek     Diversen    Uitgelicht

E-learning module over basisbegrippen waterveiligheid

Wilt u de basisbegrippen van de nieuwe normering waterveiligheid leren kennen, of uw kennis van deze begrippen opfrissen? Bekijk dan de e-learning module die sinds enkele weken online staat! Voor verdere verdieping van uw kennis kunt u één van de 15 INNW–cursussen volgen. Begin 2018 starten de cursussen weer, met onder andere Geotechniek, Kunstwerken en Beheer & Onderhoud. Ga naar www.opleidingen.stowa.nl

TEO: duurzaam alternatief voor aardgas?

Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) kan een duurzaam én substantieel alternatief worden voor aardgas. Onlangs verscheen de Handreiking Thermische energie uit oppervlaktewater. Deze geeft waterbeheerders handvatten hoe ze TEO-projecten van de grond kunnen krijgen. Op www.stowa.nl/teo vindt u nieuws, achtergronden en meer publicaties over thermische energie uit oppervlaktewater, zoals een verhelderende brochure over dit onderwerp.


Agenda

Agenda Overzicht

Klik HIER om alle agenda items te bekijken.

18 januari 2018, Werkconferentie Kennisplatform risicobeheersing

Het Kennisplatform Risicobenadering (KPR) organiseert op 18 januari 2018 haar tweede werkconferentie. Dit is het moment waarop alle actuele kennis en ervaring met het toepassen van de nieuwe normering samenkomt. >Meer informatie en aanmelding

19 januari 2018, Symposium medicijnresten in afvalwater: technieken, ontwikkelingen en alternatieven

Er wordt de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar uiteenlopende aspecten van medicijnresten in de waterketen. De resultaten van deze onderzoeken kunnen waterschappen helpen bij het beantwoorden van de vraag waar en hoe ze deze stoffen kosteneffectief kunnen verwijderen. Op 19 januari 2018 willen we de laatste stand van zaken over dit onderwerp graag met u delen. >Meer informatie en aanmelding

7 februari 2018, Grasdag Regio Noord

In het nieuwe beoordelingsinstrumentarium WBI 2017 staan voorschriften voor het beoordelen van de kwaliteit van de grasbekleding van dijken. Tijdens een nieuwe ronde Grasdagen leert u hoe u zo'n beoordeling moet uitvoeren. U kunt zich nog aanmelden voor de Grasdag regio Noord op 7 februari, in Zwaagdijk. >Meer informatie en aanmelding
 

25 januari, Symposium 'Waterkwaliteit op de kaart IV'

Op donderdag 25 januari vindt voor de vierde keer het symposium Waterkwaliteit op de kaart plaats, georganiseerd door het Koninklijk Nederlands Waternetwerk. >Meer informatie en aanmelding

11 april 2018, Jubileumbijeenkomst CoP Hermeandering

In 2007 werd de Community of Practice Hermeandering opgericht. Meer dan tien jaar na de oprichting van deze CoP kijken we terug: zijn alle kennisvragen beantwoord, wat zijn de resultaten van de ledenenquête, wat wordt de volgende stap? Tijd voor reflectie en een blik vooruit, op de plek waar alles begon: de Gammelkerbeek. >Meer informatie en aanmelding


Waterkeringen

Muskusrattenbestrijding 2.0!

Onlangs is op basis van velddata een dynamisch populatiemodel ontwikkeld om de ontwikkelingen in de populatie van muskusratten te kunnen voorspellen. Het model biedt de muskusrattenbestrijding belangrijke handvatten om de bestrijding en de bestrijdingsintensiteit af te stemmen op het (voorspelde) populatieniveau. >Lees meer
 


Klimaat & Water

Verschenen: Peilverloop in begroeide watergangen. Rekenen met het model volgens Pitlo en Griffioen

Chris Griffioen en Remmert Pitlo hebben in het verleden nauwkeurige metingen verricht in begroeide waterlopen om inzicht te krijgen in effect van plantengroei op het peilverloop. Op basis hiervan hebben ze een model afgeleid dat het peilverloop in watergangen berekent. Dit model is gegoten in een spreadsheet, dat onlangs is geactualiseerd. Er is ook een korte gebruikershandleiding bij geschreven. >Meer informatie en download

Terugblik Vijfde Kennisdag Zoetwater

Op woensdag 22 november vond de vijfde Kennisdag Zoetwater plaats. Tijdens deze dag werden de resultaten gepresenteerd van onderzoeken op het gebied van optimalisaties in het (operationeel) waterbeheer. Ook was er aandacht voor de uitkomsten van zoetwaterpilots en werden diverse innovaties besproken, zoals de slimme stuw. >Lees het verslag en download de presentaties en posters


Afvalwaterzuivering

STOWA inventariseert technieken voor verwijdering medicijnresten uit afvalwater

Onlangs verscheen het rapport 'Verkenning technologische mogelijkheden voor verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwater'. Dit rapport geeft een actueel overzicht van (mogelijk) toepasbare technieken voor de verwijdering van geneesmiddelen uit stedelijk afvalwater. >Meer informatie en download

Test met drogen zuiveringsslib in kassen

Enkele waterschappen onderzoeken samen met STOWA of het drogen van zuiveringsslib in kassen met restwarmte en zonlicht in de praktijk haalbaar is. Uit het STOWA-rapport (Voor)droging van zuiveringsslib in kassen met én zonder restwarmte blijkt dat deze vorm van slibverwerking energie en kosten kan besparen. In Duitsland zijn er al goede ervaringen mee opgedaan. In het voorjaar 2018 zijn de resultaten van het onderzoek bekend. >Lees meer


Energie- en Grondstoffenfabriek

Cellulose uit afvalwater succesvol ingezet als afdruipremmer in asfalt

Het rapport 'Van Zeefgoed Naar Asfalt (VAZENA)' vormt de weerslag van een succesvol demonstratieproject van een markttoepassing voor zeefgoedcellulose, namelijk als afdruipremmer in asfalt. Cellulose behoort naast o.m. fosfaat en alginaat tot de Top 5 grondstoffen die waterschappen uit afvalwater kunnen halen, en die kunnen bijdragen aan de transitie naar een circulaire en biobased economie. >Lees meer


Diversen

Overzicht recent verschenen publicaties
Meer weten over geneesmiddelen in het avalwater?

Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.
Klik hier om uit te schrijven

Postbus 2180
3800 CD Amersfoort

033 4603200
stowa@stowa.nl


##w3s_OptOut##